شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر

سمپاشی مورچه ها

مور یا مورچه حشره‌ای است اجتماعی همانند زنبور عسل از راسته نازک بالان کهدر میان‌های دوره کرتاسه یعنی 110تا 130میلیون سال پیش تکامل یافته است امروزه بیش از 12000گونه مورچه طبقه بندی شده اند و تخمین زده میشود این تعداد تا 14000 گونه نیز برسد مورچه‌ها به راحتی از شاخک‌های ارنج دارشان وساختار گره مانند شان و کمر باریکشان قابل شناسایی هستند.اندازه اجتماع مورچه‌ها میتواند از چند مورچه شکارچی در یک حفره تا چند میلیون مورچه ساده،ملکه،مورچه نازای ماده و طبقه‌ای از کارگر وسربازها و سایر گروه‌ها را دریک محدوده جغرافیایی وسیع شامل شود.این موجود 15تا20% موجودات زنده خشکی زی زمین را تشکیل می‌دهد و از مواد غذایی چون برگ،برنج،گندم،نان،شیرینیجات و...تغذیه می‌کند و به علت پشتکارشان در جمع آوری غذا الگوی انسان‌ها بشمارمی‌آیند.


روشهای پیشگیری و مبارزه با مورچه

1.گرفتن درز شیارها و قرنیزها
2.جلوگیری از ریخت و پاش مواد غذایی شیرین و غیره...
3.استفاده از سموم پودری پیرتیرویدی و پاشیدن داخل درز و شیارهای دیوار,
4.مبارزه شیمیایی با مورچه