شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر

سوالاتي كه از ما پرسيده مي شود

سوال: در حين سم پاشي نياز به ترك منزل يا محل كار مي باشد؟

پاسخ : در حين سم پاشي نيازي به ترك محل وجود ندارد. فقط در سم پاشي جهت برخي از آفات بهداشي از قبيل ساس ، مي‌ بايست براي مدت محل را ترك كرده ، و بعد از هوا دهي محيط مي توان به محل برگشت.

سوال : قبل از انجام سم پاشي اقدامات اوليه اي وجود دارد تا انجام بدهم؟

پاسخ: اگر حيوانات خانگي داريد از محل دور كنيد.
در محيط آزاد مواد غذايي را رها نكنيد.سم تاثيري بر مواد غذايي كه در ظروف در بسته است نمي‌گذارد.
بشقاب و قابلمه و ظروفي كه در آشپزخانه نگهداري مي‌ شود را به محلي كه سم پاشي نمي شود انتقال دهيد و يا بعد از سم پاشي بشوييد.

سوال : بعد از سم پاشي چگونه محيط را بايد تميز كنم؟

پاسخ : در محيط هايي كه سمپاشي صورت مي گيرد 10 - 15 روز تميز كاري مرطوب انجام نشود. فقط كابينت هاي آشپزخانه،‌ كف و روي ميزها تميزكاري مرطوب نياز دارند.در محلهايي مانند كمدهاي نگهداري جارو و زباله دان ها ، داخل كابينتها و پشت آنها ، چهارچوب دربها، پشت فر و يخچال تميز كاري خيس انجام نشود بلكه تميز كاري خشك صورت گيرد.هدف نگهداري تاثير ابقايي سموم است تا حشره هايي كه قرار است از تخم بيرون بيايند و در طي سم پاشي با سم تماس نيافتند، را از بين ببرد.

سوال : سمومي كه در سمپاشي به كار مي رود آيا اثر سوئي بر روي گلها و گياهان دارد؟

پاسخ: به طور مطلق خير،‌ سمومي كه بر روي گلها و گياهاني كه در محيط هاي بسته هستند، استفاده مي شود هيچ گونه اثر مضري بر آنها نمي‌ گذارد. و بالعكس سم براي حفظ گياهان و گلها مفيد نيز هست.
اگر در محيط بيرون مثلا در باغچه سمپاشي صورت گرفته باشد ، تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه اگر حيوان خانگي داريد، از منطقه سمپاشي آن را دور نگهداريد.

سوال: اگر مشكلي در مورد سمپاشي پيش بيايد چه كاري مي بايست انجام دهم؟

با تماس با شركت سمپاشي گارنتي اطلاعات دقيق را مي توانيد در زمينه مشكلتان كسب كنيد.

سوال: اگر مجبور باشم تغييري در برنامه سرويس سمپاشي بدهم چه كاري مي‌ بايست انجام دهم؟

پاسخ:تنها كاري كه انجام مي دهيد تماس با شركت سمپاشي گارانتي مي باشد و موكول تاريخ انجام سرويس سمپاشي به زمان مورد نظرتان است.